Ponúkame

  • Kurzy na vodičské oprávnenie skupiny „B” a doškoľovacie kurzy skupiny „B”

  • Kondičné jazdy pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny „B”

  • Kurzy prvej pomoci v priestoroch autoškoly

  • Učebné pomôcky v cene kurzu